Welkom – Welcome

peter_van_walsum-220x300Sinds april 2012 heb ik een website. Ik was al lang van plan een eigen site te starten om die te gebruiken als ik iets te melden had. Toen ik onlangs hoorde dat Balans mijn vijf jaar oude boekje  ‘De vrije wil’ als e-book ging publiceren, leek mij dit een passende aanleiding om mijn website het licht te doen zien en in eerste instantie te benutten voor een korte update van wat ik in 2007 over de vrije wil geschreven had. Hoewel mijn opvattingen sindsdien niet wezenlijk veranderd zijn, valt niet te ontkennen dat er in vijf jaar veel gebeurd is.

Het is niet mijn bedoeling hiervan een filosofische website te maken. Op den duur neem ik aan dat de filosofie plaats zal maken voor de politiek omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Als u in het menu onder ‘Receive update emails’ uw emailadres invult en ‘Subscribe’ aanklikt, wordt u er telkens per email op geattendeerd dat er nieuw materiaal op de website is geplaatst.


This website had already been in the making for some time when I launched it on 20 April 2012, initially devoting it almost entirely to the age-old question of whether free will exists or is an illusion. That question was first discussed in an article in Dutch, but the site now also contains comments on that article in English, as well as my reply to some of the reactions I have received, also in English.

Although not every Dutch article on this website will be available in English, articles that might be of interest to an international audience will be written in English or translated from the Dutch.