Inhoud/Contents (Click to Show/Hide)

In my book on Free Will, published in Dutch in 2007, I asked myself how people who denied the existence of free will dealt with that fact in their daily lives.{1} In my conclusions (in Dutch) of 24th June 2012, I wondered if there were Laplacean determinists among the readers of this website. If so, I hoped that at least some of them were prepared to venture an answer to my questions of 2007. In the preceding five years, to be sure, plenty of authors had written books on the non-existence of free will, but most of these had focused on experiments that demonstrated that free will did not play a role in certain stages of our everyday decision-making. In my opinion this phenomenon has nothing to do with Laplacean determinism; in fact, if experiments  are set up to prove that free will does not play a role in part of our decision-making, they presuppose the existence of free will.

READ MORE

Uit de tot nu toe van lezers ontvangen reacties trek ik de volgende voorlopige conclusies:

1. Blijkbaar is iedereen met mij van mening dat de vrije wil bestaat. Het bestaan of niet-bestaan van de vrije wil valt niet te bewijzen, maar de meeste lezers vinden, net als ik, dat hij wel moet  bestaan, omdat ze zich menselijk leven zonder vrije wil  niet kunnen voorstellen.

2. Maar lang niet iedereen is het met mij eens dat wetenschappelijk gesproken het Laplaciaanse determinisme de beste papieren heeft, en dat de vrije wil daarom ‘door de wetenschap in ieder geval niet kan worden gered.’ Sommige lezers zijn van mening dat de wetenschap tenminste kan helpen de betekenis van Laplace te relativeren. De  (bewijsbare) inherente onzekerheden in de moderne fysica  bewijzen natuurlijk niet dat er  vrije wil is, maar wel dat het bestaan van de vrije wil door de wetenschap in ieder geval niet wordt uitgesloten.

READ MORE

Most reactions I have received to my article of April 20, 2012, were meant to reassure me that there was no reason to doubt the existence of free will, because Laplace’s unbroken chain of cause and effect had not survived the advent of quantum mechanics in the twentieth century. In classical physics, every phenomenon had a cause with an irreversible effect, but we now know that subatomic particles move in reversible quantum processes, which does away with the link between cause and effect.

My attention was also drawn to the development of existential phenomenology, which counteracted the concept of a reductionist universe that obeyed the law of entropy. The development of negative entropy (‘negentropy’) had shown that causal explanations did not suffice any longer.

READ MORE

Does free will exist?

In 2007 I wrote a paperback (in Dutch) on free will vs. determinism bearing the same title as the article in question.  As long as I can remember, I have been intrigued by that age-old question: does free will exist or is it an illusion? When I recently learned that my publisher was planning to reissue that paperback as an e-book, it occurred to me that I could use my newly-launched website to write a brief update in case I found my views on the question to have evolved over the past five years.

READ MORE

Bijna vijf jaar geleden heb ik een boekje geschreven over de vrije wil. Het heette ook zo {1}. Het was misschien wat aanmatigend van mij om op die generieke titel beslag te leggen, maar mijn enige thema was nu eenmaal die eeuwenoude vraag: bestaat de vrije wil of is hij een illusie? In die context kwamen verschillende disciplines aan de orde, maar de neurowetenschappen, die de laatste jaren het debat over de vrije wil zo gedomineerd hebben, kwamen er in mijn boekje bekaaid af. Er werd wel ingegaan op de neurofysiologische experimenten van Kornhuber en Libet, die al in de vorige eeuw verrassende vertragingen in de actieve en de passieve werking van ons bewustzijn aan het licht hadden gebracht, maar het boekje staat niet lang stil bij ‘mensen die menen dat bepaalde proeven in de sfeer van de neurowetenschappen het niet-bestaan van de vrije wil hebben aangetoond.’ Het proefondervindelijk bewijs dat bij sommige van onze beslissingen de vrije wil geen rol speelt, heeft natuurlijk niets te maken met de hypothese dat de hele vrije wil niet bestaat. Die hypothese vormt de kern van het harde determinisme, waar het boekje over gaat:  alles ligt vast; wat gebeurt, had niet anders kunnen gebeuren; de vrije wil is een illusie.

READ MORE