Inhoud/Contents (Click to Show/Hide)

Omdat zoveel lezers mij hebben gevraagd waarom ik sinds juli 2016 niets meer op mijn website heb geplaatst, lijkt dit het goede moment om te doen wat ik jaren geleden al in mijn Profiel heb aangekondigd: “Aangezien Verder met Nederland alleen nog tweedehands verkrijgbaar is, zullen, afhankelijk van de actualiteit, nu en dan delen daarvan op deze website verschijnen.”

De actualiteit waar ik mij op beroep is het feit dat Nederland vanaf 1 januari 2018 weer een jaar lang niet-permanent lid van de Veiligheidsraad zal zijn. Voor mensen die daarmee te maken zullen krijgen kan het nuttig zijn kennis te nemen van de uiteenlopende reacties van de Nederlandse VR-delegatie en de Tweede Kamer op het uitbreken van de Oost-Timorcrisis op 3 september 1999. Ik citeer hieronder dus uit mijn in 2001 verschenen Verder met Nederland, hoofdstuk 10: ‘Nederland in de Veiligheidsraad,’ pagina’s 92 t/m 94.

READ MORE

Onderstaande tekst was door mij bedoeld als ingezonden brief aan NRC Handelsblad. Ik heb hem op 30 juni aan de krant voorgelegd die mij op 1 juli heeft laten weten dat de brief niet geplaatst zou worden. Daarbij werd wel de hoop uitgesproken dat ik hem nog elders kon publiceren. Hierdoor aangemoedigd heb ik besloten de brief op mijn eigen website te posten. U treft de tekst hieronder aan. De brief is niet gedateerd omdat hij niet geplaatst is. Hij is nog wel bij uitstek actueel.

———–

Rutte vraagt om hulp. Waarom eigenlijk?

READ MORE

De uitslag heeft ook een positieve kant

Ik ben niet helemaal ontevreden met de uitslag. Op 22 maart sprak ik in een brief aan de NRC mijn hoop uit dat de heibel over het associatieverdrag met Oekraïne zou worden aangegrepen om duidelijk af te sprekendat bindende correctieve referenda in ons land niet meer aan de orde zouden zijn. Ik denk dat die hoop bezig is vervuld te worden. Het ziet er niet naar uit dat bindende referenda na deze pijnlijke proef met een raadgevend referendum ooit nog een tweederde meerderheid in beide Kamers zullen halen.

READ MORE

Basis van brief aan NRC, geplaatst op 22 maart 2016

Het lijkt me een vergissing als mensen die voor het associatieverdrag zijn, op 6 april niet gaan stemmen omdat ze sowieso een meerderheid tegen het verdrag verwachten en door weg te blijven er tenminste toe kunnen bijdragen dat de vereiste 30 procent van de stemgerechtigden niet wordt gehaald. De propagandamachine van het Kremlin staat natuurlijk klaar om van elke denkbare uitslag gebruik te maken en wie Oekraïne onder deze omstandigheden een steun in de rug wil geven kan maar het beste gewoon voor goedkeuring van het verdrag stemmen.

READ MORE

Wat hier volgt is mijn door de drukte van het seizoen vertraagde reactie op het opmerkelijke opiniestuk van dr. Adriaan Schout, hoofd EU-studies van het Instituut Clingendael, dat op 8 december 2015 onder de kop “Laat de Britten dan uit de EU stappen als ze zo graag willen” in NRC Handelsblad is gepubliceerd.

Het artikel ging over het streven van premier Cameron het Britse lidmaatschap van de Europese Unie te hervormen en daarmee de kans te vergroten dat in het referendum waarbij het Britse volk zal worden gevraagd zich uit te spreken over de vraag of het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie moet blijven of de EU moet verlaten, de meerderheid voor het eerste zal kiezen. In de desbetreffende kieswet is bepaald dat het referendum vóór het eind van 2017 zal plaatsvinden, maar er wordt vrij algemeen aangenomen dat het dit jaar al zal worden gehouden.

READ MORE

Het valt moeilijk vol te houden dat ik al maanden niets nieuws op deze website heb gepost alleen omdat ik over Syrië niets te melden had. Ik heb inderdaad sinds mijn pensionering in januari 2001 niets met Syrië te maken gehad, maar zo’n tien jaar eerder ben ik ambtshalve tweemaal in Damascus geweest. Of mijn ervaringen in die stad nu nog de moeite van het vertellen waard zijn, kan ik niet goed beoordelen, maar ik weet wel dat zij voor mijzelf deel uitmaken van een proces dat er toe heeft geleid dat ik nu kan leven met een oplossing van de Syriëcrisis die het regime van Bashar al-Assad in enigerlei vorm laat voortbestaan.

READ MORE

Toen ik in het voorjaar van 2012 met deze website begon, had ik mij voorgenomen er alleen gebruik van te maken als ik iets te melden had. Dat ik sinds eind juli van dit jaar radiostilte heb betracht, heeft te maken met het feit dat ik rond die tijd ben gaan beseffen dat het grootste actuele gevaar voor de wereldvrede in de Syrische burgeroorlog school en dat dit bij uitstek een onderwerp was waarover ik niets te melden had wat niet al door anderen uitputtend uit de doeken was gedaan.

Om de stilte te doorbreken heb ik nu een ruim 42 jaar oud opiniestuk van mij op de website geplaatst. De titel luidt: ‘Polarisatie verantwoordelijk voor onbehagen bij de kiezers,’ waarbij ik wel wil opmerken dat ook toen al auteurs geen invloed hadden op de kop die vlak voor het ter perse gaan van de krant door de redactie boven hun bijdrage werd gezet. Het artikel is in de zomer van 1973, nog geen drie maanden na het aantreden van het kabinet-Den Uyl, door NRC Handelsblad op zijn nog jonge Opiniepagina gepubliceerd. Het heeft vrijwel geen betekenis voor de huidige Nederlandse politiek omdat onder een kabinet van VVD en PvdA polarisatie geen brandend vraagstuk kan zijn. Alleen het laatste gedeelte (onder ‘Buitenland’) raakt nog steeds de actualiteit: Nederland erkent Palestina nog steeds niet als een staat en Zweden doet dit sinds 30 oktober 2014 wel.

READ MORE

Op de voorpagina van NRC Weekend van 18 juli prijkt een foto van bondskanselier Merkel met de tekst ‘Griekenland – Berlijn verloor de propagandaslag’.  Omdat op die zelfde plek verwezen wordt naar onder meer een artikel van EU-correspondent Stéphane Alonso,  heb ik in diens stuk proberen te ontdekken wat met deze door Duitsland verloren propagandaslag werd bedoeld. Zo kwam ik terecht bij een uitspraak van een niet nader geïdentificeerde ‘hoge EU-functionaris,’ die het volgende had gezegd: “Berlijn was lang te soft en uiteindelijk te provocerend. Het heeft het propagandaspel daardoor verloren.”

READ MORE

Vlucht MH17

Op neerhalen met Russische raket rustte taboe: leidersrol NL was heilig

Hans Wiegel zal niet de enige Nederlander zijn die van meet af aan ‘geen goed gevoel’ had over de aanpak door de regering van de ramp met de MH17.

In zijn opiniebijdrage van 8 april (Recht zal z’n loop hebben, maar met MH17 is dat steeds moeilijker) noemt Wiegel drie belangrijke momenten uit de actualiteit.

Het is echter te hopen dat de Tweede Kamer ook aandacht zal willen schenken aan de primaire reactie van het kabinet – waarin toen Frans Timmermans nog de minister van Buitenlandse Zaken was – dat onmiddellijk  druk diplomatiek overleg ontketende over een internationale politiemissie. Die missie zou onder de vlag van de Verenigde Naties het onder Nederlandse leiding staande internationale onderzoeksteam beschermen.

READ MORE

Donderdag 5 maart ontving president Poetin premier Renzi van Italië in het Kremlin, en maandag 16 maart verwelkomde hij president Atambajev van Kirgizië in het Konstantin Paleis bij St. Petersburg. Daartussen was hij zoek. Hij verscheen zondag 15 maart wel op de televisie, maar dat was niet ‘live:’ de Russische staatstelevisie zond een eerder opgenomen documentaire uit, waarin Poetin wat nakaartte over Oekraïne en de Krim en terloops opmerkte dat hij bij  de annexatie van de Krim had overwogen opdracht te geven Ruslands kernwapens in staat van paraatheid te brengen. ‘Wij waren bereid dit te doen,’ had hij gezegd.

READ MORE