Het Oekraïne-referendum (II)

De uitslag heeft ook een positieve kant

Ik ben niet helemaal ontevreden met de uitslag. Op 22 maart sprak ik in een brief aan de NRC mijn hoop uit dat de heibel over het associatieverdrag met Oekraïne zou worden aangegrepen om duidelijk af te sprekendat bindende correctieve referenda in ons land niet meer aan de orde zouden zijn. Ik denk dat die hoop bezig is vervuld te worden. Het ziet er niet naar uit dat bindende referenda na deze pijnlijke proef met een raadgevend referendum ooit nog een tweederde meerderheid in beide Kamers zullen halen.

Peter van Walsum
Den Haag

Bovenstaande brief heb ik donderdagochtend 7 april toegezonden aan de Opinieredactie van NRC Handelsblad. De inhoud spreekt voor zichzelf. Ik laat die hier dienst doen als vervolg op mijn websitestuk van 3 april 2016.